Дома Дома
Е-пошта Печати PDF

Финансии

Со успешното работење Скопски пазар АД Скопје дава свој придонес за пошироката заедница, односно преку редовното плаќање famous people на своите обврски во вид на корпоративен данок, на данок на додадена вредност и на други давачки од кои се финансираат редовните активности на пошироката заедница.

price of adobe flash professional cc 2014 office standard 2010 pricing
    solidworks x32 office 2010 swedish language pack
product key publisher 2010 windows 7 ultimate upgrade key