za_skopski
Дома Дома
Е-пошта Печати PDF

Обука online payday loans за менаџерски вештини

 • локација: Хотел Метропол Охрид
 • датум: 26, 27 short term loans и 28 Март, 2010 година
 • обука: Менаџмент вештини
 • присутни: Раководители од комерција

Теми на работилницата:

 • Лидерство:

  вештини и квалитети кои треба да ги поседуваат раководителите за успешно да ги реализираат работните задачи со цел да се скрати времето на имплементација на стратегијата поставена од Генералниот Директор http://viagraindian.com/products/cialis-professional/ sovaldigeneric.net.

  rabotilnica_26-28032010_01


 • Ефикасна комуникација:

  одржување позитивна работна атмосфера поставена од поранешниот Генерален Директор Трајко Давитковски која подразбира целосна ориентација кон купувачите, професионалност во извршувањето на задачите и почитување на хиерархијата на работното место.

  rabotilnica_26-28032010_02


 • Мотивација hot milfs на вработени:

  10 техники celeb sex tapes за нематеријална мотивација на вработените преку повратна информација и насочување.

  rabotilnica_26-28032010_03

 • Тимска работа:

  како се гради тим и утврдување на улогата на секој поединец во тимот.

  rabotilnica_26-28032010_05


 • План за акција:

  критичка анализа на досегашното работење на раководителите од комерција со предлози за подобрување на работењето.

Во текот на целата обука раководителите земаа phone porn активно учество, развиваа дискусии, разменуваа мислења, идеи, искуства и сугестии за подобрување на односите, процесите и начините на управување и делегирање на обврските на вработените.

adobe premiere pro cs5 mac download http://uasd.edu.do/index.php?b...c-2010-buy
  download publisher trial windows 8 for cheap
inventor 2014 64 bit windows phone 8 emulator online