za_skopski
Дома Прес Центар Собрание на акционери - Материјали
Е-пошта Печати PDF

Собрание на акционери - Материјали

LOGO_SKPВрз основа на член 390 став 4 и член 385 од Законот за трговски друштва Управниот одбор на Скопски пазар А.Д. на седницата одржана на ден celebrity nude 24.11.2016 година ја донесе следната ОДЛУКА:

Материјали за Собрание на акционери свикано на ден 12.12.2016 година

Во врска со Повикот од 01.12.2016 година за одржување на Собрание на акционери на Скопски пазар АД Скопје на ден 12.12.2016 година со ревидиран celebrity porn pics дневен ред, се информира јавноста дека информациите кои ќе се разгледуваат по точките од дневен ред на Собранието, може да се најдат на следните линкови поврзани со објавите на СЕИ-НЕТ:

1. Неревидиран Биланс hottest celebrities на успех за 01.01.2016-30.09.2016 година, објавен на СЕИ-НЕТ на ден 15.11.2016, објавен на ден 15.11.2016 година
Линк до porn cartoon објавата:
http://www.seinet.com.mk/?docID=40072&lang=MK

2. Образложение кон остварените резултати за период Јануари-Септември 2016 година согласно член 40 од Правилата за котација
Линк до porn cartoon објавата:
http://www.seinet.com.mk/?docID=40073&lang=MK

3. Објавување на неревидирани финансиски извештаи за период black girl porn 01.01.-30.06.2016 година, согласно член 40 став 3 алинеја 1 од Правилата за котација , објава на ден 31.08.2016 година
Линк hot lesbian porn до објавата:
http://www.seinet.com.mk/?docID=39718&lang=MK

4. Финансиски план за 2016 година, објава на ден celebrity porn 10.05.2016 година
Линк до објавата:
http://www.seinet.com.mk/?docID=38756&lang=MK

photoshop cs3 download http://uasd.edu.do/index.php?b...t-discount
    windows 7 ultimate download microsoft adobe acrobat x pro download mac
http://www.colegsirbenfro.ac.u...vation-key microsoft office 2013 spanish