za_skopski
Home News Слободен деловен простор февруари 2018
E-mail Print PDF

Слободен деловен простор февруари 2018

SkP_deloven_prostor_Chair_WO_355x238px_092017 SkP_deloven_prostor_Bitola_102015_web-01 SkP_deloven_prostor_Kavadarci_102015_web-01SkP_deloven_prostor_Ohrid_102015_web-01

Пазар Бутел
Локал бр. Површина/м2 Цена ден/м2
145 48,8 415
1451 414 308
168 15 645

 

Село Бутел
Локал бр. Површина/м2 Цена ден/м2
173 92 180

 

пазар Чаир
Локал бр. Површина/м2 Цена ден/м2
1020 130 123

 

пазар Ченто
Локал бр. Површина/м2 Цена ден/м2
240 36 415
241 20 415
2411 20 415

 

ул. Перо Наков 106
Локал бр. Површина/м2 Цена ден/м2
382 463 180

 

бул. 3-та essay writing service Македонска бригада 76
Локал бр. Површина/м2 Цена ден/м2
887 470 309
889 400 309
893 250 309
894 736 309

 

Битпазарска
Локал бр. Површина/м2 Цена ден/м2
5 13,5 270
8 12 270
10 9 270
12 12 270
13 15 270
14 13,5 270
15 12 270
16 17,6 270
911 42 270

 

Пазар Шуто cartoon porn videos Оризари
Локал бр. Површина/м2 Цена
185 11,3 350 ден/м2
4 киоск/10м2 5.424
664 киоск/12м2 16.949
665 киоск/12м2 6.568
666 киоск/12м2 6.568
667 киоск/12м2 6.568
668 киоск/12м2 6.568

 

Пазар Драчево
Локал бр. Површина/м2 Цена ден/м2
1276 18 480

 

Рампа Кисела Вода
Локал бр. Површина/м2 Цена ден/м2
329 31 323

 

Нас. Вардар
Локал бр. Површина/м2 Цена ден/м2
386 120 432.6

 

Тафталиџе - Лондонска
Локал бр. Површина/м2 Цена ден/м2
444 25 615
445 25 615
1026 15 927

 

Снабдувачки hot lesbian porn центар Ѓорче Петров
Локал бр. Површина/м2 Цена
425 12 9.322
495 12 9.322
618 12 9.322
619 12 9.322
669 12 9.322
697 12 9.322
698 12 9.322
905 16 9.322
909 16 9.322
700 21 645 ден/м2
703 21 645 ден/м2
728 21 645 ден/м2
758 34 250 ден/м2

 

Бит Пазар
Локал бр. Површина/м2 Цена ден/м2
839 16 338
840 13,7 338
844 13,6 338
856 10,6 338
859 26,4 338
860 21,6 338
864 17,5 338
875 10 7.373 ден.

Ексклузивно:

Се продава деловен простор со земјиште во Чаир на ул. Кемал Сејфула бр. 5 и тоа објект подрум 1896 m2 и приземје 963 m2, како и земјиште во површина од 2.648 m2.

Се продава деловен објект во Битола на ул. Тодор Паница ББ со површина од 461 m2

Се издава деловен простор во Ресен на ул. Маршал Тито 22 со површина од 894 m2

Се продава деловен објект во Кавадарци на ул. Маршал Тито hottest celebrities со површина од 2.033 m2

Се издава деловен простор на кат во Кавадарци на ул. Маршал Тито со површина од 694 m2

Се продава/издава деловен објект во Охрид на ул. Партизанска 3 со површина од 789 m2

Се издава простор во с. Трубарево со површина од 1.000 m2

- асвалтно плато со дел покриен со настрешници

Се издава деловен простор во Скопје на celebrity nude ул. Ѓорче Петров бр.7 со површина од 630 m2 (2 кат СП Планет), отворен простор со можност за Shemale Porn преградување за административна намена

 

Телефон за конаткт porn cartoon 2 404 112, 071 321 450

ЦЕНИТЕ СЕ БЕЗ 18% ДДВ

Сектор за short term loans деловен простор

This e-mail address is being protected from nolvadex online spambots. You need JavaScript enabled to view it

0 milf porn 2 2 404 112

download cs5 web premium purchase windows 7 software
    solidworks license for sale inventory count best practices
autodesk entertainment creation suite ultimate 2015 download office 2010 trial