za_skopski
Дома Прес Центар Материјали за Годишно собрание на cartoon porn videos акционери
Е-пошта Печати PDF

Материјали за Годишно celebrity nude собрание на акционери

 

LOGO_SKP

 

Материјали за Годишно Собрание на акционери кое е свикано и ќе hottest celebrities се одржи на ден 07.06.2019 година

1.Објава на Повик

2.Информации за Shemale Porn акционерите

2.1Информација за учество на акционери во работата на Годишното собраниена акционери

2.2Информација за акционери- род, класа, број на акции и право на глас

2.3Информација за акционери за образец на полномошно и писмено известување за издадено полномошно

3.Предлог одлуки за Годишно Собрание

4.Годишна сметка за 2018 година

5.Финансиски извештаи за 2018 година

6.Извештај на независните ревизори за 2018 година

7.Годишен извештај за работењето за 2018 година

8.Информација за одржани седници на Управниот Одбор

9.Годишен извештај за работа на СВР за 2018-та година

10.Информација за одржани седници на Надзорен одбор

11.Извештај за работење на Надзорен одбор

 

 

 

acrobat xi download cheap adobe photoshop cs4 for windows
    autocad 2015 for sale https://ehs.utah.edu/sites/all...it-lt-2015
download indesign cs6 for mac mac office 2011 download