za_skopski
Дома Визија
Е-пошта Печати PDF

Визија

Шест децениската историја на Скопски пазар направи нераскинлива композиција на идеи, работа и визионерство. Таа историја во себе обедини генерации кои од секоја тезга умееја да направат пазар, а од секоја желба на потрошувачот да направат општ благодет.

Тие генерации, секоја во своето време, во претпријатието вградуваа дел од себе, правејќи Скопски Пазар да биде не само неминовен составен дел на градот, туку да биде дел од неговата душа и битисување.

Од првата зделка на тезгата и првата фактура, па се до ден денес, во времето на модерните капацитети и услуги. Додека времињата го диктираа porn cartoon своето, а генерациите ги следеа тековите и барањата на граѓаните, визиите останаа. Останаа clomid online да поврзуваат.

Нашата визија е да бидеме м celeb sex videos одерна и иновативна компанија, отворена за прифаќање нови идеи, високо ценета од купувачите на кои им служиме, од нашите соработници и вработени, како и од заедницата во која работиме.

Нашата главна цел е да креираме вредност за нашите купувачи со која ќе ја заслужиме нивната доверба и лојалност, да бидеме столб врз кој ќе се гради успехот на сите наши соработници, како и најдоброто место за работа за нашите вработени.

Остварувањето на нашата celeb gossip визија се темели на задржување на стапката на раст на компанијата во изминатите години, на отвореноста за идеи што го унапредуваат работењето и на ентузијазмот со кој му се пристапува на секој нов инвестициски проект.

 

dreamweaver used cheap adobe fireworks download
    windows 8 update hangs https://ehs.utah.edu/sites/all...-installer
http://www.colegsirbenfro.ac.u...c-download lightroom 5 purchase