za_skopski
Дома Кариера
Е-пошта Печати PDF

Вработени

vraboteni-vozrastНашата компанија ги поддржува основните човекови права во сите сфери на дејствување. Ги почитува еднаквите права и можности, различноста (на половите, националноста, квалификациите), го промовира и го охрабрува дијалогот помеѓу вработените, како и коректното однесување.

Компанијата Скопски пазар celebrity nude АД, според законот и општиот колективен договор, во целост ги извршува обврските за социјално и за пензиско осигурување, како и за заштита при работа и повреда на работното место.

Добрите меѓучовечки односи и грижата за секој вработен создава позитивна атмосфера што го создава единството не само внатре во системот туку и надвор, при секој контакт со партнерите, клиентите, пријателите.

Грижата за вработ hot milfs ените во Скопски Пазар започнува од првиот работен ден. Основна определба на компанијата е почитување на еднаквите права и можности за сите вработени и креирање на средина во која ќе се охрабрува тимското работење и коректното однесување.

vraboteni-obrazovanieСкопски пазар го вреднува напорот на секој вработен во создавањето добра работна средина за себе, за своите колеги, за потрошувачите. Вработените имаат можност да ги надградат своите вештини и познавања од повеќе области. Само во последните неколку години се одржани голем број на едукации за познавање на асортиманот на производи, за унапредување на менаџирањето, усовршување на комерцијалното работење и други.

Трудот и лојалноста на вработените се најголемиот стожер на успехот на Скопски Пазар. Затоа секоја година, Скопски Пазар ги доделува celebrity news статуетките Златна ѕвезда за најдобрите вработени во категориите: short term loans продавачи со најдобра услуга, најдобар раководител на маркет и најдобар раководен тим. Статуетките се признание на нивната посветеност кон работата.

Скопски Пазар никогаш не ги заборави и луѓето што некогаш работеле во компанијата, пензионерите. Ниту нив, ниту нивните семејства. Тоа што тие оставиле дел од себе во Скопски Пазар не само што не обврзува на грижа кон нив, туку долгогодишното заедничко работење во компанијата прерасна во искрено пријателство.

Денес, Скопски Пазар со право може да се гордее со успешното работење кое во главно се темели на взаемната поддршка, грижата и добрите односи меѓу сите членови на големото семејство.

Тоа семејство денес milf porn брои 540 вработени.

download adobe photoshop cs5 best price adobe acrobat xi standard upgrade
    office 2011 mac license https://ehs.utah.edu/sites/all...s-download
http://www.colegsirbenfro.ac.u...7-oem-disk photoshop cs6 online