Дома Дома
Е-пошта Печати PDF

Управен одбор

Сашо Давитковски - Претседател на Управниот одбор на Скопски пазар АД Скопје, магистер на економски науки. Роден е на 24.06.1968 година во Кочани. Работно искуство: ТП "Давид" Скопје, Скопски пазар АД Скопје - директор на сектор за маркетинг и развој, извршен директор. Член е на Управниот одбор на Стопанска комора на Република Македонија.

Јован Јованоски - Член на УО и директор на секторот за финансии и сметководство во Скопски пазар АД, дипломиран економист. Роден е на 02.02.1952 година. milf porn Работно искуство: Металски завод Тито-Комерц-Скопје - раководител; Служба за општествено книговодство - самостоен инспектор; Управа за јавни приходи - Скопје - виш инспектор; Скопски пазар АД Скопје - советник на генералниот директор, директор на секторот за финансии и сметководство во Скопски пазар АД.

Боце Славков - Член на УО и Пензиониран Директор на сектор за пазари. Роден е на 04.02.1950 година во с. Павлешенци. short term loans Работно искуство: 42 години работен стаж во Скопски пазар АД Скопје.

Тошо Давитковски - Член на УО на Скопски пазар АД short term loans Скопје и директор на секторот за информативен систем, вишо економско училиште. Роден е на 18.11.1964 година. Работно искуство: Скопски пазар АД Скопје - програмер, шеф на АОП, директор на секторот за информативен систем.

Слободанка Ристовска - black girl porn Член на УО, магистер по економски науки. Родена е на 26.11.1956 година. Работно искуство: Евроконсултанти доо Скопје, Агенција за приватизација на РМ, Смарт консалтинг, Агенција за развој и преструктуирање, Економски факултет. Член е и на УО на Евроконсултанти ДОО Скопје.

microsoft works 9,0 rosetta stone overpriced
    buy cs6 design standard buy acrobat xi
windows 7 cost ms access 2010 download full version