Дома Дома
Е-пошта Печати PDF

Надзорен одбор

Предраг Милосавлевиќ - Претседател на Надзорен одбор. Дипломиран правник. Роден на cartoon porn videos 22.06.1959 година во Македонија. Работно искуство: Директор на сектор за заеднички услуги во Скопски пазар porn cartoon А.Д. Скопје, Советник во Министерство за труд и соц, политка во Р.М, Началник на трудова инспекција во Општина Карпош, Секретар во Меѓуопштински центар за Соц. работи на општините во град Скопје, Директор на сектор за правни работи во ф-ка за градежни работи "Шар".

Сашо Арсов - Независен latest celebrity news Член. Доктор по економски науки. Роден на 09.02.1971 short term loans година во Македонија. Работно искуство: Вонреден професор на Економски факултет при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Агенција за приватизација на Р.М.

Звонко Стојчев - Член. Дипломиран економист. Роден на 14.04.1968 во essay writing Македонија. Работно искуство: Директор на сектор за пазари и недвижности во Скопски пазар celeb sex tapes А.Д. Скопје, Комерцијален Директор во Авиокомпанија Македонски Авиотранспорт.


download 2007 wordpad download adobe creative suite 6 master collection
    outlook 2010 download offline address book creative suite 6 design standard for mac
lightroom 5 for sale http://www.colegsirbenfro.ac.u...2013-price