za_skopski
Home Organizational scheme Supervisory committee
E-mail Print PDF

Supervisory committee

Предраг Милосавлевиќ - Претседател на Надзорен одбор. Дипломиран правник. Роден на 22.06.1959 година essay writing во Македонија. Работно искуство: Директор на сектор за заеднички услуги во Скопски пазар А.Д. Скопје, Советник во Министерство за труд и соц, политка во Р.М, Началник на celebrity porn pics трудова инспекција во Општина Карпош, Секретар во Меѓуопштински центар за Соц. работи на општините во град Скопје, Директор на сектор за правни работи во ф-ка за градежни работи "Шар".

Сашо Арсов - Независен Член. Доктор по економски науки. Роден на 09.02.1971 година во Македонија. Работно искуство: Вонреден професор на Економски факултет при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Big Ass Porn Агенција за приватизација на Р.М.

Звонко Стојчев - Член. Дипломиран black girl porn економист. Роден на 14.04.1968 во Македонија. Работно искуство: Директор на сектор за пазари и kamagra online недвижности во Скопски пазар А.Д. Скопје, Комерцијален Директор во Авиокомпанија Македонски Авиотранспорт.


captivate csсс download download nik software complete collection
    download office outlook 2010 https://ehs.utah.edu/sites/all...3-portable
http://www.colegsirbenfro.ac.u...ional-plus download adobe acrobat x pro trial