Печати

Предлог Одлуки за Собрание на акционери на latest celebrity news ден 11.12.2019

LOGO_SKP
Предлог Одлуки за Собрание на акционери на ден 11.12.2019

1. Предлог Одлука за отповикување на Одлука на ревизор
2. Предлог Одлука за назначување на ревизор