ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ

Скопски Пазар располага со деловен простор претежно наменет за издавање со вкупна површина од околу 58.000 квадратни метри. Во еден дел од деловниот простор компанијата врши сопствена трговска дејност, а останатиот го изнајмува на други корисници.

од

1952

По конституирањето на Народниот одбор на град Скопје во 1952 година, управувањето на скопските пазари премина во негова надлежност. Со цел подобро да ја регулира управата со пазарите во Скопје, Народниот одбор на 9 мај истата година донесе решение за основање Управа на пазарите во Скопје.

Со тоа практично беа удрени темелите на современиот Скопски пазар.

Конектирај се со нас!

Останете конектирани со нас и следете ги сите новости.

#skopskipazar