СКОПСКА
ТРАДИЦИЈА
ОД 1952 ГОДИНА

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ

Скопски Пазар располага со деловен простор претежно наменет за издавање со вкупна површина од околу 58.000 квадратни метри. Во еден дел од деловниот простор компанијата врши сопствена трговска дејност, а останатиот го изнајмува на други корисници.

од

1952

По конституирањето на Народниот одбор на град Скопје во 1952 година, управувањето на скопските пазари премина во негова надлежност. Со цел подобро да ја регулира управата со пазарите во Скопје, Народниот одбор на 9 мај истата година донесе решение за основање Управа на пазарите во Скопје.

Со тоа практично беа удрени темелите на современиот Скопски пазар.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or...

Конектирај се со нас!

Останете конектирани со нас и следете ги сите новости.

#skopskipazar