za_skopski
Дома Организациона шема
Е-пошта Печати PDF

Организациска шема

Управувањето со Скопски пазар АД Скопје е организирано според двостепениот систем, согласно со Законот за трговски друштва, односно со друштвото управуваат надзорен и управен одбор. Компанијата се состои од 6 сектори:

- сектор за заеднички услуги;

- сектор за финансии;

- сектор за информациска технологија;

- сектор за трговија и угостителство;

- сектор за маркетинг;

- сектор за пазари и недвижности

 

org-shema

windows 8 oem download buy ms office 2007 small business edition
    https://ehs.utah.edu/sites/all...on-cs6-mac microsoft office home and student 2013 download
microsoft office 2011 for mac download adobe photoshop cs6 trial direct download