AПЛИКАЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

КАРИЕРА > АПЛИКАЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

  Наведи за која позиција аплицираш


  Лични Информации


  Контакт адреса


  Степен на образование


  Странски Јазици

  Албански јазик

  Англиски јазик
  Доколку дознавте од интернет, наведете од кој сајт или доколку дознавте од радио, наведете кое радио, доколку дознавте од весник наведете кој весник и сл.

  Напомена: Сите апликации за вработување ќе бидат третирани како строго доверливи. Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на Вашата апликација за работа за потребите на Скопски пазар А.Д. Скопје, согласни сте Вашите лични податоци да бидат користени во процесот на селекција на кадри. Скопски пазар А.Д. Скопјегарантира дека освен за наведениот случај, Вашите лични податоци нема да бидат користени за ниту една друга цел ниту, пак, достапни на трети лица.

  Сите апликации за вработување кои ќе стигнат во Скопски пазар А.Д. Скопје на друг начин, а немаат изјава/согласност за обработка на личните податоци од апликантот, нема да се разгледуваат и ќе бидат избришани или уништени.
  Правила за пристап до лични податоци