Едукација на вработени

КАРИЕРА > ЕДУКАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИ ВРАБОТЕНИТЕ 

Едукација на вработени

"Компанијата е успешна само толку колку што се и нејзините вработени."

Добрите меѓучовечки односи и грижата за секој вработен поединечно создаваат позитивна атмосфера што лесно се забележува и што е битна не само за вработените, туку и за сите што доаѓаат во контакт со нив.


Скопски пазар е компанија што исклучително го вреднува напорот на секој вработен за да создаде добра работна средина за себе и за своите колеги, но и добра атмосфера за пазарување за своите потрошувачи.


Кај нас секој има можност да ги оствари своите амбиции, да ги реализира своите планови за професионален успех. Секој вработен што ќе го земе за своја одговорност задоволството на потрошувачите, што ќе покаже желба за зголемување на знаењата и на вештините има можност за учество на бројни семинари, работилници и обуки што редовно се организираат.


Ние во Скопски Пазар се гордееме со успехот на компанијата, кој главно се темели на заемната поддршка, на грижата и на добрите односи меѓу сите членови на нашето големо семејство. На овој начин, сите заедно секојдневно го креираме заедничкиот поредок.